Concurso carteles Fiestas de Alboraya 2017

BASES CONCURS CARTELLS Festes 2017

L’Ajuntament d’Alboraia convoca el concurs de cartells per a les festes majors del 2017, segons les bases següents

Participants: Podran participar-hi tots els artistes residents a la Comunitat Valenciana.

Quantitats: Cada artista podrà presentar fins a dos cartells.

 

Format: El cartell, en vertical, tindrà una superficie de 50 x 70 cm. Estarà muntat sobre un bastidor o suport de la mateixa mida. La técnica i el procediment seran lliures, sempre que la seua reproducció gràfica no oferisca dificultats, i s’ajuste a la técnica cartellista.

Text:A l’original, de manera ben visible i que resalte per la seua col-locació, figurarà la inscripció:

 

FESTES D’ALBORAIA

Juliol 2017

 

Temàtica: Es valorarà positivament qualsevol referència als elements de les festes d’Alboraia (Sant Joan a Patacona, Majors al poble i del Carme a Port Saplaia) aixi com a les costums, tradicions o tarannà d'Alboraia.

Identificació: El cartell anirà signat amb un pseudònim, i s’acompanyarà d’un sobre tancat, identificat amb el pseudònim, amb una fotocopia del DNI, adreça actual, CP, localitat i telèfon de l’autor. A mès, hi pot incloure el currículum de l’autor.

Premis: S’hi lliurarà un premi de 600€, i dos accésits de 200€.

Termini d’admisió: El termini finalitzarà el 6 de juny de 2017, a les 14 hores.

Les obres s’entregaran personalment o mitjançant una agència de transports, tot afengint-hi una instància, per Registre d’entrada, amb les dades personals i les característiques de l’obra, i dirigida al “Concurs de cartells de 2016 en l’Ajuntament d’Alboraia (carrer de la Miraculosa, 17. 46120 Alboraia). Per a més informació podeu dirigir-vos a la Casa de Cultura “José Peris Aragó”, tel. 961862048.

 

Jurat: El Jurat estarà integrat per 2 artistes locals, 1 usuari de la Casa de Cultura, el regidor de Festes i el regidor de Cultura, i serà presidit per l’Alcalde- President o persona en qui delegue.

 

Veredicte del jurat: Per a seleccionar els guanyadors, el jurat tindrà en compte la qualitat plàstica del treball, l’originalitat i l’expresivitat com a cartell anunciador de festes.

La decisió serà inapel-lable, el jurat pot declarar els premis deserts.

Exposició: Els treballs presentats estaran exposats del 9 al 23 de juny en la Casa de Cultura “José Peris Aragó”.

Lliurament de premis: Els participants seran convocats per al lliurament de premis.

Devolució: Els cartells premiats quedaran en exclusiva propietat de l’Ajuntament, que en farà l’ús que crega convenient. Els no premiats es retiraran personalment, o bè sol.licitant l’enviament, a ports a pagar en destinació, per agència de transports, durant tot el mes següent a la cloenda de l’exposició. Els treballs no retirats seran destruïts.

Observació: El fet de concursar suposa l’acceptació de les bases. El jurat queda facultat per resoldre els dubtes no previstos.

Información Relacionada

Documentación Relacionada