XXXII ESCOLA D´ESTIU 2018

Edats dels participants de 3 a 12 anys

Realitzarem: Visites, excursions, esports, tallers, natació, jocs d’aigua, gynkamas, manualitats, jocs dinàmics, activitats diverses que posibiliten el treball en equip, facilitant les relacions socials entre els alumnes, potenciant l’activitat per mitjà de la propia inicativa plàstica i descobrint noves formes d’ocupar el temps lliure. Tot això a traves d’una metodologia activa i participativa, per mitjà d’un treball en grups reduïts.

Duració: del 2 al 31 de juliol

Horaris: De 9:00 a 13:00 hores (sense menjador), de 9:00 a 15:00 hores (amb menjador)

Disposaran d'un servici gratuït d'acollida de 8:00 a 9:00 hores per a aquells alumnes que prèviament ho sol·liciten.

Aportació activitats educatives:

  • Assistència activitats: 150 € per participant.
  • Menjador : 100 € per participant.

 

Es realitzarà en: CEIP Cervantes i CEIP Patacona.

Els alumnes participants sol·licitaran el centre a què desitgen assistir.

 

Informació i matrícula: La inscripció la formalitzaran en les oficines AMIC a partir del dia 10 de maig i fins a la finalització de les places.

Trobarà un AMIC en:

  • AMIC CENTRAL, c/ Miraculosa, 17: De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
  • AMIC Palmaret, c/ Pintor Peris Aragó, 33: De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
  • AMIC Patacona, Avda. Mare Nostrum, 7 Dilluns i dimecres de 10 a 14 h.
  • AMIC Saplaya, c/ Batlle, núm. 1: Dimarts i dijous de 9 a 13 h.

Información Relacionada

Documentación Relacionada