El Braç del Gaiato, una de les séquies que reguen Alboraya

fotografía tornoEl Braç del Gaiato naix en les llengües de la Riquera, creua el Barranc del Carraixet per mitjà d’un sifó i porta les aigües del riu Túria als camps de la zona on
et trobes: la partida de Savoia. Els torns, com el de la fotografia, s’utilitzen per a detindre i desviar l’aigua cap a altres séquies menors.

Des d’aquestes séquies, l’aigua entra en el camp per les boqueres i circula entre els cavallons. Els llauradors, ajudant-se de taules i pedres, inunden tota la parcel·la de manera que no quede cap racó sense regar.

Prenent aquesta séquia com a exemple, podràs conèixer aquest complex i extraordinari sistema de reg l’origen del qual es remunta als àrabs i inclús a èpoques anteriors.

 

Motor del Gaiato

Els regs d’aquesta séquia es complementen amb l’aigua procedent del motor del Gaiato, situat a l’inici del camí. D’aquesta manera, l’agricultor sempre disposa d’aigua per a regar els seus camps, encara que s’ha de sotmetre rigorosament als torns de reg.

Informació Relacionada

Documentació Relacionada