José Peris Aragó

Un dels més reconeguts artistes locals és José Peris Aragó, nascut a Alboraya en 1907 i mort l’any 2003, per a qui l'art:

"és el més important per a l'elevació del ser humà, que és l'animal més perfecte i pervers. I l'art és l'encarregat de frenar eixa perversió. L'art no està només en l'artista; està també en l'agricultor, en el ramader, en el que treballa la fusta. L'art està en tot."


Format en l'Escola d'Arts i Oficis de Sant Carles, va pintar en els seus començaments palmitos per a Albiñana, va ser company de Renau i Segrelles, i va treballar per a la productora i distribuïdora Cifesa. 

Hui la seua obra té difusió internacional i podem trobar algunes de les seues obres en el Museu Nacional de Ceràmica González Martí.

La Casa de la Cultura d'Alboraya rep el nom d'este il·lustre artista.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada