Fundació de la parròquia

Posteriorment al reconeixement de la propietat de l’alqueria d’Alboraya per al Bisbe d’Osca, es va fundar la parròquia d’Alboraya. Va ser el 28 de juny de 1240, molt poc de temps després de la conquesta, i l’església es consagrà a l’Assumpció. L’acte de creació de la parròquia (Monrós Lliso) queda citat en el primer Quinque Libri (Llibre de sagraments) que hi ha a l’Arxiu Parroquial d’Alboraya, de l’època del rector Agustí Castillo (1596-1603).

Després de la mort del bisbe, Alboraya i Almàssera passaren a ser propietat de la tercera dona de Jaume I, Teresa Gil de Vidaurre. I en morir esta, passà als fills, i també a la família italiana Della Volta. Un document davant notari públic de 1290 en què els tres germans Volta formalitzen les divissions de dos heretats denominades Alboraya i Almassera confirma este fet (Roig Hurtado).

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada