Creació dels nuclis de Saplaya i Patacona

El gran canvi urbà a Alboraya es donarà a partir dels anys 50. Fins a la década dels seixanta cresqueren grups de vivendes com els del carrer Nou d’Octubre, barri Rei en Jaume, Sant Josep Obrer, la zona sud de Botànic Cavanilles i el Palmaret. També Port Saplaya, el grup Pintor Sorolla, la creació de la zona residencial de Vera per la desafecció de part del polígon industrial i també es construí Campo de Mayo i els terrenys ocupats en part pel polígon industrial del Palmaret. Actualment, per compensar que el centre històric ha quedat escorat al nord del nucli urbà d’Alboraya, es pretén l’expansió urbana cap al barranc.
  • Port Saplaya és un barri que va nàixer com una zona residencial en la dècada dels anys 70, al nord d’Alboraya i a vora mar. En concret els primers empadronats són de l’any 1975. Des del primer moment es va consolidar com una zona de segona residència que actualment esdevé ja en molts casos primera. No obstant, la seua població augmenta notablement els mesos d’estiu. És per això que a partir d’esta situació, l’Administració municipal ha anat estenent els seus servicis a la zona. I un d’ells són les festes i activitats en general per a l’oci. Dins d’esta política d’extensió dels serveis a totes les parts del terme, l’Ajuntament organitza les festes, igual com també recentment ha dut servicis com l’Agència Municipal d’Informació al Ciutadà (AMIC), un ambulatori o la Oficina de turisme.
  • Patacona és una zona residencial situada en la part sud del terme municipal d’Alboraya i que està junt al barri de La Mavarrosa de València. Es tracta d’un nucli urbà en primera línia de costa i que té les platges més extenses del terme d’Alboraya pel que fa a llargària de passeig i també per llengüa d’arena. D’alguna forma, és la prolongació natural de la platja de la Malvarrosa de València. Patacona és la zona de més recent creació com a espai residencial d’Alboraya, donat que les vivendes existents se situen sobre l’antic polígon industrial de Vera. Des de meitat dels anys 90, les vivendes han anat substituint les antigues fàbriques, en un procés que en 2006 encara continua. Fruit d’això i de la nova població, que a finals de 2005 era de 2.339 habitants (Institut Valencià d’Estadística), l’Ajuntament ha anat, igual com a Port Saplaya, fent arribar distints servicis, en un procés que encara continua.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada