Aurora Valero

En el Museu de Sant Pius V, té obra Aurora Valero nascuda a Alboraya en 1940 i Doctora en Belles Arts des de 1988.

En els seus primers anys va seguir una línia de treball molt pròxima a un "expressionisme" que els aspectes formals van paral·lels a la intenció conceptual. 

La seua segona etapa va ser d'una intensa experimentació plàstica en què va treballar amb una metodologia dins de l'analític i el geomètric. 

I finalment a partir dels 80 es recrea en la busca d'un profund "expressionisme", sense abandonar les premisses de la geometria, invitant a interrogar-se sobre els fonaments de la dialèctica abstracció-figuració.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada