Projecte de vigilància a través de CCTV connectat a la Policia Local a instal·lar en l´àmbit del polígon industrial Camí de la Mar d´Alboraya

El projecte consistix en la creació d'una xarxa de vigilància per mitjà d'un sistema de cambres de seguretat de les vies principals del polígon, així com de les interseccions més importants, constituïx l'objecte del projecte. En ell s'inclouen totes les unitats necessàries i independents per a l'execució i posada en marxa d'este sistema de videovigilancia. Prèviament, es procedix a la zonificació de les àrees a vigilar, a fi a trobar un balanç entre la disposició i nombre de cambres amb les àrees a cobrir, evitant zones sense cobrir. Este sistema de vigilància pretén aconseguir el control efectiu i en temps real, per part de la Policia Local d'Alboraya, de les zones més sensibles del polígon com són les zones on major és la concentració d'empreses, així com els accessos al mateix. 

Esta instal·lació pretén millorar la seguretat d'usuaris i empreses del polígon, permetent una actuació ràpida de la policia en cas necessari i, per tant, fent més atractiva la inversió i el desenrotllament del propi polígon industrial.

El projecte s'ha realitzat amb el suport financer d'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) .

Informació Relacionada

Documentació Relacionada