Perfil del Contractant Ajuntament d'Alboraya

A partir del 2017, les persones interessades a participar o conéixer l'activitat contractual municipal, trobaran en la Plataforma de Contractació del Sector Públic tota la informació referent a les licitacions en curs (anuncis, adjudicacions, plecs, ...) . Del 2012 al 2016 esta informació està publicada en la Plataforma de Contractació de la Generalitat Valenciana.

Icono web Accés Plataforma de Contractació de la Generalitat Valenciana (d'abril de 2012 a desembre de 2016)

Icono web Accés Plataforma de Contractació del Sector Públic (a partir de 2017) 

 

Icono pdf Instruccions per a la correcta execució de servicis externs contractats per l'Ajuntament d'Alboraya

 

Informació Relacionada

Documentació Relacionada