Perfil del Contractant Ajuntament d'Alboraya

A partir del 2017, les persones interessades a participar o conéixer l'activitat contractual municipal, trobaran en la Plataforma de Contractació del Sector Públic tota la informació referent a les licitacions en curs (anuncis, adjudicacions, plecs, ...) . Del 2012 al 2016 esta informació està publicada en la Plataforma de Contractació de la Generalitat Valenciana.

Icono web Accés Plataforma de Contractació de la Generalitat Valenciana (d'abril de 2012 a desembre de 2016)

Icono web Accés Plataforma de Contractació del Sector Públic (a partir de 2017) 

 

Icono pdf Instruccions per a la correcta execució de servicis externs contractats per l'Ajuntament d'Alboraya

 

Empresa de Gestión Urbanística y Servicios de Alboraya S.L.U. (EGUSA S.L.U.)

Contratos EGUSA
Fecha Objeto del contrato
14/02/2018 Suministro de material eléctrico
14/02/2018 Suministro de material de ferretería
14/02/2018 Suministro Vehículos Brigada Vías Públicas
14/02/2018 Servicio Grúa Externa para el Municipio de Alboraya
14/02/2018 Suministro de material de construcción

 

Informació Relacionada

Documentació Relacionada