Tècnics en emergències sanitàries

La convocatòria per a la selecció i contractació laboral temporal de 4 tècnics en emergències sanitàriesdel Servici de Salvament i Socorrisme de Platges per a la temporada estival 2019

  • TIPUS D'EXAMEN: Concurs-oposició.
  • GRUP: C1.
  • LLOCS: 4
  • BOP: 02/04/2019
  • Estat: Tancat termini presentació instàncies
  • Termini presentació d'instàncies des del 3 fins al 10 d'Abril de 2019 ambdós inclusivament.
  • El model d'instància a presentar per les persones interessades serà el de la instància específica indicada.

Informació Relacionada

Documentació Relacionada