Coordinador

Anunci relatiu a la convocatòria per a la selecció de 1 Coordinador i formació d'una borsa de treball, per mitjà del sistema de concurs.

  • TIPUS D'EXAMEN: Concurs.
  • GRUP: C1
  • LLOCS: 1
  • BOP: 02/04/2019
  • Estat: Tancat termini presentació instàncies
  • Termini presentació d'instàncies des del 3 fins al 10 d'Abril de 2019 ambdós inclusivament.
  • El model d'instància a presentar per les persones interessades serà el de la instància específica indicada.

Informació Relacionada

Documentació Relacionada