Consell Regulador de la D.O. Xufa de València

  • Casa Conde Zanoguera
  • Plaza Constitución, 16

 

Una Denominació d'Origen és el major reconeixement que se li pot donar a un producte per part de les institucions públiques a través d'una figura de qualitat.

 

Dos són els requisits que ha de reunir un producte per a obtindre:

  1. En primer lloc, que el producte estiga produït, transformat i elaborat dins de la zona geogràfica que obligatòriament delimitarà el Reglament de la Denominació d'Origen.
  2. En segon lloc, que este origen geogràfic siga el factor determinant dels paràmetres diferencials de qualitat a protegir.

 

De tots és sabut que la xufa té una zona clarament definida i que comprén 16 termes municipals de la comarca valenciana de l'Horta Nord i que les seues característiques especials quant al sòl i clima són determinants perquè puga donar-se el cultiu donant lloc a un producte de màxima qualitat.

Però l'obtenció del nivell de protecció de la Xufa de València, ens és fruit de poc de temps. És molt el camí recorregut fins a arribar al nivell de protecció que es té actualment.

Fent un poc de repàs de la dita trajectòria, cal ressenyar que va ser sobre el 1985 quan es van iniciar les primeres reunions en què van participar representants del sector productor de Xufa de València, d'elaboradors d'Orxata de Xufa de València i l'Administració, amb vista a aconseguir la Denominació d'Origen per a la Xufa.

 

Al juliol de 1986, s'obté el primer reconeixement per part de l'Administració Valenciana, amb la concessió de la denominació específica per a la Xufa de València i l'Orxata de Valenciana de Xufa (que era la menció que se li donava llavors a l'orxata emparada).

En 1987, es va designar el primer Consell Regulador que, presidit per D. Daniel Tortajada, comença a treballar en el Reglament d'esta Denominació d'Origen, el qual és publicat l'any 1989.

Va ser en 1995 quan l'Administració Valenciana atorga la Denominació d'Origen a la Xufa de València.

 

En 1997, es modifica parcialment el seu text i és ratificat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Finalment cal indicar que es compta, des de febrer de 1999, amb el reconeixement d'esta Denominació per part de la Unió Europea, a l'haver-la inclòs en el registre de denominacions d'origen. Açò significa que posseïx el màxim nivell de protecció que es pot donar a un producte.

Actualment, el Consell Regulador està treballant en una reforma del Reglament amb vista a actualitzar-ho, adequar-ho a les directrius europees i fomentar la qualitat dels productes que empara, així com el el seu control.

Funció i Objectius de la D.O. Xufa de València

En primer lloc, oferix una garantia al consumidor del producte emparat, tant d'Orxata de Xufa de València com de Xufa de València.

En els hàbits de consum europeus, s'està detectant una tendència per part del consumidor encaminada a l'increment en la busca de productes que, a banda de les garanties i confiança que els oferisca el que estiga elaborat per una determinada empresa, porten el distintiu d'una denominació d'origen que certifica la seua qualitat i procedència, oferint una garantia addicional a què li oferix la pròpia empresa.

En este cas, el Consell garantix al consumidor d'orxata emparada, que quan la prenga en els establiments o d'algun envàs que porte els distintius d'esta Denominació d'Origen, estarà prenent una orxata elaborada exclusivament amb Xufa de València i a més, esta complirà amb els paràmetres de qualitat que exigix el Reglament.

De la mateixa manera, garantix a l'elaborador d'orxata que la xufa emparada que adquirisca tindrà la garantia de la seua procedència valenciana i de la seua qualitat.

Per a això, el Consell Regulador compta amb personal tècnic que realitza inspeccions periòdiques a les empreses inscrites i als productes emparats, prenent mostres i verificant que complixen els requisits que se li exigixen.

En segon lloc, una Denominació d'Origen és una arma de defensa per a distingir en el mercat este producte, genuïnament valencià i amb una qualitat clarament diferenciada, de la xufa procedent d'altres països.

En cas de no haver pogut tindre esta distinció haguera donat la possibilitat de frau, que pot existir en productes no protegits i que consistix en el fet que es venen com procedents d'un origen que no té res a veure amb la realitat.

En tercer lloc, una Denominació d'Origen dóna la possibilitat d'actuar com una plataforma sectorial per a poder realitzar actuacions que siguen d'interés per al sector i que d'una altra manera seriosa difícil portar-les a terme.

En este sentit, s'han fet i continuen fent-se estudis com el determinar les propietats saludables de la Xufa de València i l'Orxata de Xufa de València.

Així mateix, s'està participant en dos projectes de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València: el primer que tracta sobre l'optimització de l'aigua de reg, fertilització i sistemes de cultiu i el segon sobre el control de “fong aeri” que afecta la planta de la xufa.

L'objectiu que s'ha proposat el Consell Regulador és aconseguir una xufa de màxima qualitat, fent un ús adequat dels productes fitosanitaris i sent respectuosos al màxim possible amb el medi ambient.

També un aspecte important és la promoció del producte. Es coneix la Xufa de València és un producte singular, de qualitat, però de res servix tindre-ho si no són conegudes dites característiques per part del consumidor.

El Consell Regulador porta, des de la seua constitució, apostant en el camp de la promoció. Dos són els tipus de publicitat que desenvolupa: la primera, destinada a l'elaborador d'orxata perquè adquirisca Xufa de València i la segona destinada al consumidor d'orxata perquè quan prenga una orxata, busque els establiments i envasos que porten el segell de garantia del Consell.

Una altra de les funcions que realitza el Consell és la de servir de mecanisme de protecció als productors, comercialitzadors i elaboradors enfront de competències deslleials.

Estes es donen per empreses no acollides que fan un ús de mencions o distintius protegits per esta denominació d'origen, o altres que puguen donar lloc a confusió al consumidor. En este sentit, el Consell ja ha mamprés accions davant d'esta classe d'infraccions, les quals sempre s'han resolt de forma favorable per a al Consell Regulador, ja que compte, amb la protecció esmentada anteriorment que dóna el tindre un Reglament publicat en DOGV i en el BOE i estar reconegut per la Unió Europea, la protecció que dóna el tindre registrades les mencions “Xufa de València”, “Orxata de Xufa de València” i els distintius corresponents, a nivell tant d'Espanya com de la Unió Europea.

Açò dóna lloc a què una empresa comercialitzadora de xufes no acollida no pot posar en el seu etiquetatge, publiciteu, etc. Que la seua xufa és de València, o de la l'Horta Nord, o d'algun dels termes municipals ubicats en la zona de producció, així com mencions semblants. A l'igual, un elaborador d'orxata no acollit no pot fer cap menció sobre la procedència valenciana de les xufes, encara que les empre.

Únicament el Consell Regulador pot autoritzar a l'ús de tals mencions i distintius, ja que és l'únic organisme que ho pot garantir.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada