Ordenança reguladora de la taxa per prestació del servici d´expedició de documents administratius a instància de part

Tipus
Ordenança Fiscal
Data d'aprobació
28/06/2010
Data d'última modificació
28/06/2010
Data d'última actualizació
28/06/2010
B.O.P
160 (8 de juliol de 2010)
Descarregar

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada