Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic per l'obertura de rases en la via pública o terrenys de domini públic

Tipus
Ordenança Fiscal
Data d'aprobació
26/11/1998
Data d'última modificació
Sense especificar
Data d'última actualizació
11/06/2007
B.O.P
288 (4 de Desembre de 1998)
Descarregar

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada