Ajuntament

c/Milagrosa, 17
963 17 17 00

Horari

L'horari de l'oficina al ciutadà AMIC-Central és la següent:

 • Matins: dilluns a divendres de 9 a 14 h.
 • Vesprades: dimarts i dijous de 17:30 a 19:30 h.

L'horari de vesprades no es realitzarà en els següents casos i períodes:

 • El període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre (ambdós inclusivament)
 • En vespres de festius
 • Nadal, Falles i Setmana Santa

Servicis

 • Oficina d'atenció al ciutadà AMIC
 • Alcaldia
 • Arxiu Municipal
 • Servici de GESTIÓ URBANÍSTICA I AMBIENTAL. EDIFICIS I VIES PUBLIQUES. AGRICULTURA, MEDI AMBIENT SALUT PUBLICA I PLATGES
 • Servici de PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I TERRITORIAL. SOCIETATS MUNICIPALS I ALTRES ENTITATS
 • Servici de SERVICIS EDUCATIUS, SOCIALS, I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
 • Servici d'Intervenció
 • Servici de TRESORERIA
 • Servici de SECRETARIA
 • Servici de RECURSOS HUMANS
 • Servici de SERVICIS JURÍDICS GENERALS
 • Servicis ADMINISTRATIUS
 • Servici de MODERNITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
 • Servici d'ORGANITZACIÓ I QUALITAT
 • Servici de PROTOCOL I COMUNICACIÓ

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada