Relació de Bosses de Treball de l´Ajuntament d´Alboraya

La informació que es difon a través d'esta pàgina té caràcter merament informatiu.

En el cas d'existir algun error involuntari o qualsevol diferència amb les llistes exposades en el tauler d'anuncis prevaldran les dades publicades en el tauler.

 

Oferta
Estat
Finalitzat termini presentació
Finalitzat termini presentació
Finalitzat termini presentació
Finalitzat termini presentació

 

 

Les dades de caràcter personal que es publiquen en esta pàgina tenen l'objecte de donar informació a les persones interessades en els diversos processos selectius. Queda prohibida la seua baixada a suport i tractament posterior de qualsevol tipus, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Informació Relacionada

Documentació Relacionada