Borsa de treball d´administratius

Anunci relatiu a la convocatòria per a la selecció, nomenaments interins o contractacions laborals d'administratius , constituint borsa de treball.

  • Estat: Finalitzat termini presentació 
  • Termini presentació d'instàncies del 18-03-2017 al 27-03-2017, ambdós inclusivament.
  • El model d'instància a presentar per les persones interessades serà el de la instància específica indicada.

Informació Relacionada

Documentació Relacionada