Avisos i Bans Avisos i Bans

22
set.
A causa de la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat, des de les 8:00 fins a les 20:00 h l'Avinguda de l'Orxata estarà tancada al trànsit de cotxes (des de la intersecció amb Av. Ausiàs March fins a intersecció amb c/Lepanto).
19
set.
Degut a les les obres de reparació, es prohibirà l'estacionament en el carrer Alqueria de Rellam, adjacent al parc, per a depositar materials i maquinària necessàries per a l'obra. La reserva d'estacionament serà des de les 8 del matí fins a fi d'obres.
18
set.
Degut a les obres de reurbanització del carrer Ramón y Cajal, es prohibix l'estacionament i el trànsit de vehicles en tot el carrer a partir del dilluns 18 de setembre. Duració aproximada 2 mesos.
13
set.
Degut a les obres de repavimentació del carrer Rei en Jaume, es prohibix l'estacionament en tot el carrer a partir del dimecres 13 a les 8:00.
22
juny
Sí que eres jove desocupat entre 16 i 30 anys date de l'alta en el Sistema de Garantia Juvenil per a poder optar a ofertes d'ocupació
13
juny
Donat l'important nombre de consultes que els Ajuntaments de la Comunitat Valenciana han efectuat a la Direcció General de l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències sobre la instal·lació de castell unflables, i atés que esta posseïx, entre altres, la funció normativa en este àmbit, resulta procedent emetre la present Circular informativa
13
juny
L'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències hi ha remés als municipis valencians un escrit en el que recorda la normativa vigent en matèria de seguretat en locals oberts a la pública concurrència, incloses piscines i parcs aquàtics.
30
des.
Instruccions internes de contractació
10
nov.
Informació Municipal
17
oct.
Atenent al que establix l'art. 13.4 de la Llei Orgànica 5/95 del Tribunal de Jurat, esta informació es trobarà exposada fins al 31 del mes d'octubre de 2016.