Avisos i Bans Avisos i Bans

23
abr.
El dia 23 d'abril, l'AMIC PALMARET romandrà tancada per problemes tècnics.
28
març
Abierto el plazo de tramitación para las Ayudas personales de promoción de la autonomía personal para personas con diversidad funcional menores de 65 años
05
des.
Información Municipal
02
oct.
Havent transcorregut un any des de l'entrada en vigor de la Llei, els subjectes a què es referix l'article 14.2 hauran de relacionar-se amb este Ajuntament per mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit administratiu.
22
juny
Sí que eres jove desocupat entre 16 i 30 anys date de l'alta en el Sistema de Garantia Juvenil per a poder optar a ofertes d'ocupació
30
des.
Instruccions internes de contractació
10
nov.
Informació Municipal