Avisos i Bans Avisos i Bans

06
nov.
Iberdrola Distribució Elèctrica S.A.U. li informa que per a millorar la qualitat del seu servici es veuen obligats a interrompre temporalment el subministrament elèctric el 20 de novembre. Si els treballs finalitzaren abans de l'hora indicada, es restablirà el servici de forma immediata i sense previ avís. Perdonen les molèsties
02
oct.
Havent transcorregut un any des de l'entrada en vigor de la Llei, els subjectes a què es referix l'article 14.2 hauran de relacionar-se amb este Ajuntament per mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit administratiu.
18
set.
Degut a les obres de reurbanització del carrer Ramón y Cajal, es prohibix l'estacionament i el trànsit de vehicles en tot el carrer a partir del dilluns 18 de setembre. Duració aproximada 2 mesos.
22
juny
Sí que eres jove desocupat entre 16 i 30 anys date de l'alta en el Sistema de Garantia Juvenil per a poder optar a ofertes d'ocupació
30
des.
Instruccions internes de contractació
10
nov.
Informació Municipal