Avisos i Bans Avisos i Bans

17
des.
Dia 17 de desembre de 2018 Hora: 20:30 h. Lloc: Saló de Plens
26
nov.
Información sobre subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el procedimiento para su concesión
02
oct.
Havent transcorregut un any des de l'entrada en vigor de la Llei, els subjectes a què es referix l'article 14.2 hauran de relacionar-se amb este Ajuntament per mitjans electrònics per a la realització de qualsevol tràmit administratiu.
22
juny
Sí que eres jove desocupat entre 16 i 30 anys date de l'alta en el Sistema de Garantia Juvenil per a poder optar a ofertes d'ocupació
30
des.
Instruccions internes de contractació