Agenda 21

L’Agenda 21 local és un programa que té els seus inicis a la Conferència de les Nacions Unides per al Medi Ambient i el Desenvolupament, a Rio de Janeiro (1992), amb l’objectiu de buscar una estratègia perquè tots els pobles i ciutats avançaren cap a la construcció d’un món més sostenible.

A escala internacional, el motor de l’Agenda 21 local es va consolidar amb la creació del Consell Internacional per a les iniciatives ambientals locals (ICLEI).

A Europa, el programa d’Agenda 21 va agafar relleu el 1994 amb la 1ª Conferència Europea de Ciutats Sostenibles, de la qual va sortir la Carta d’Alborg, un compromís de les ciutats i governs locals per elaborar la seva Agenda 21 local, i la Campanya Europea de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat, organisme nascut per reforçar la cooperació entre autoritats signants de la Carta d’Alborg.

A la Comunitat Valenciana, el 6 de març de 2001 es va constituir la Xarxa de Municipis Valencians cap a la Sostenibilitat amb la finalitat de fomentar l’intercanvi d’experiències entre els municipis de la Província de València que tenen previst o estan en ple procés de preparació i implementació de l’Agenda 21 local, així com proporcionar ajudes per assolir aquest objectiu.

L’Agenda 21 local d’Alboraya

L’Agenda 21 d’Alboraya es va posar en marxa el 25 de novembre de 1999 amb l'adhesió per acord unànim del Ple a la Carta d'Alborg. El 13 de juliol de 2005 el Fòrum ciutadà aprovà el compromís ciutadà per la sostenibilitat i el 28 de juliol el Ple el ratificà per majoria.

Per aquest any 2006, l’Àrea de Medi Ambient ha creat dos instruments d’informació i sensibilització a la ciutadania sobre temes de medi ambient i sostenibilitat:

  • La web de Medi Ambient de l’Ajuntament
  • El programa d’Activitats.

El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat d’Alboraya El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat és el document marc de l’Agenda 21 d’Alboraya.

Recull els 22 objectius que han de servir com a guia de les polítiques i accions municipals, l’activitat del conjunt d’organitzacions econòmiques, ambientals i socials del municipi i el comportament individual dels ciutadans, per fer avançar cap el camí de la sostenibilitat.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada