Itinerari alternatiu: Alboraya-Patacona

En l'actualitat es reconeix que la bicicleta és un eficaç mitjà de transport que representa una alternativa quotidiana viable per a moltes persones. No obstant això, l'ús de la bicicleta es veu en l'actualitat limitat i estrictament condicionat pel gran mitjà de transport dels nostres temps: l'automòbil de motor.

La massiva i generalitzada utilització d'estos vehicles, la predominant adequació a ells, tant de les infraestructures viàries com de la normativa circulatòria, restringixen, des d'un punt de vista merament físic com des d'una perspectiva juridicoformal, l'àmbit d'utilització sense risc i les possibilitats de gaudi de la bicicleta. 

L'èxit d'una situació equilibrada i una òptima utilització dels distints mitjans de transport imposen la busca de solucions de combinació entre aquells, amb fórmules que es referixen tant a l'ordenació de l'espai físic, principalment, la construcció de pistes ciclables.

En este context, s'inaugura la via alternativa Alboraia Nucli Tradicional – Alboraia platja Patacona, que pretén ser principalment una opció per als alumnes del I.E.S Patacona que pretenguen desplaçar-se d'un nucli a l'altre del nostre municipi d'una forma diferent, ja siga caminant o amb bicicleta, atés que les seues activitats escolars es realitzen en horari de matí.

Disfruteu-la.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada