Assegurances

 Canviar de companyia d’assegurança

L’oposició a la renovació dels contractes amb pròrroga anual, ha de remetre’s amb dos mesos d’antelació a la seua finalització, ja que en cas contrari la companyia pot cobrar l’any complet encara que contractem una altra assegurança.

 

Si em canvie de companyia d’assegurança però em fan una oferta millor

En este supòsit, la voluntat de desistir ha d’enviar-se a l’assegurador, per mig fefaent, en un termini de 14 dies. Este termini començarà a comptar des que se li notifique que el contracte s’ha celebrat. No obstant si rep per escrit la informació contractual amb posterioritat, esta serà la data de referència. Per a les assegurances de vida, el termini seria de 30 dies.

 

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada