Reclamacions

Tot aquell consumidor que considere que en la compra d’un producte o en la contractació d’un servici s’han vulnerat els seus drets, pot interposar una reclamació. Els passos que s’ha de seguir serien els següents:

Inicialment, convé plantejar la queixa o la reclamació davant de la pròpia empresa  o establiment suposadament responsable.

En el cas que no s’obtinga un resultat satisfactori, es poden sol•licitar els Fulls de Reclamacions. Si l’empresari es negase a facilitar-li-les podrà sol•licitar la compareixença d’un policia local. Recorde que sempre li han de donar una còpia per a vosté i una altra per a l’administració. 

Amb els Fulls de Reclamacions podrà acudir al Smic de l’ajuntament, al Servici Territorial de Consum o a una associació de consumidors 

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada