Rebaixes precaucions i consells

En període de rebaixes gaudim dels mateixos drets que la resta de l’any.


FER UN LLISTAT
Del que necessitem, és una bona manera d’evitar compres compulsives.
Adquirir els productes necessaris, aprofitant les rebaixes en el  preu. 
Els productes rebaixats han d’haver format part de l’oferta habitual de l’establiment durant almenys, un mes i  la seua qualitat no pot diferenciar-se en res de la que tenien abans de estar rebaixats.

EN L’ETIQUETA

  • ha d’aparéixer el preu original junt amb el rebaixat, 
  • o bé indicar de forma ben clara el percentatge de la rebaixa.

FACTURA SIMPLIFICADA
Hem d'exigir-la , ja que és l’únic comprovant en cas de reclamació o de devolució. 

En productes de llarga duració com electrodomèstics i aparells elèctrics:

  • hem d'assegurar-se que la factura simplificada no siga de tinta tèrmica que pot esborrar-se. 
  • és convenient fer una fotocòpia d’ella o exigir una factura. 

TARGETES DE CRÈDIT
Si en l’establiment apareix el distintiu de targetes de crèdit, exigisca que  l’accepten durant tot l’any, inclosa en els períodes de rebaixes.

PRODUCTE DEFECTUÓS
Recorde que en cas d’haver adquirit un producte defectuós té dret a:

  • la reparació o a la reposició del producte en bones condicions, 
  • i si  no fóra possible, a la devolució de l’import total o reducció del preu.

FULL DE RECLAMACIONS 
Davant de qualsevol irregularitat:

  1. sol·licitar el full de reclamacions 
  2. i acudir l'SMIC d’Alboraya,  organismes oficials de consum o a la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana per a tramitar l'esmentada reclamació, i fer valdre els seus drets.

Informació Relacionada

Documentació Relacionada