Qui som?

Qui som?
 
El SMIC és el nou Servei Municipal d’Informació al Consumidor d’Alboraya i té com a objectiu ser el centre de referència per a la consulta, informació, assessorament i formació en la protecció, defensa i promoció dels drets bàsics dels consumidors, així com el foment del consum responsable.
 
El SMIC és el punt d’informació on consumidors, usuaris, comerciants, empresaris i qualsevol ciutadà del municipi pot obtindre informació i formació sobre tots els temes relacionats amb el consum, especialment en allò que es refereix a la protecció dels drets dels consumidors i dels usuaris.
 
Es pretén, mitjançant el seu funcionament, millorar la formació i protecció al ciutadà, oferir i posar en marxa un ampli elenc d’activitats formatives i informatives, i recolzar la promoció i millora de l’atenció al consumidor en els comerços i establiments de la localitat, a través de la mediació i  la resolució de conflictes per mitjà del Sistema Arbitral de Consum.
 
 A més del servei d’atenció i resolució de consultes i reclamacions, el SMIC Alboraya durà a terme activitats periòdiques sobre problemes habituals en matèria de consum, especialment, aquells de major repercussió i preocupació dels ciutadans, a fi que tinguen informació actualitzada i servisca de prevenció per a evitar l’aparició de noves incidències o conflictes.
 
 
Què ofereix el SMIC Alboraya?
 
- Un servei permanent d’orientació en matèria de consum.
 
- Proporciona formació i informació de consum.
 
- Unifica actuacions en formació per al consum.
 
- Assessorament en  els duotes i consultes que plantegen els consumidors.
 
- Facilita informació sobre mètodes  de resolució de conflictes.
 
- Difusió de campanyes i consells sobre consum responsable.
 
- Realització d’activitats formatives de prevenció de conflictos.
 
- Gestió de queixes, reclamacions i denúncies en matèria de consum.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada