Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives

Què és
La UPCCA d'Alboraya és un servici públic, gratuït. Està acreditat i subvencionat per la Conselleria de Sanitat, Direcció General de Drogodependències, l'objectiu de la qual és desenrotllar una labor preventiva en el camp de les drogodependències i de promoció de la salut.

La UPCCA promou actuacions que tenen com a objecte la prevenció de les drogodependències, reduint o evitant l'ús i/o abús de drogues i, per tant, els problemes associats a este.

La UPCCA potència l'adquisició d'hàbits de vida saludable i una cultura de la salut afavoridora del benestar de la comunitat. Dirigit a tots els ciutadans d'Alboraya.

Què oferix
En l'àmbit escolar:

  • Promoure accions i programes preventius en els centres educatius, implicant tant als equips docents com a l'alumnat.
  • Informar i assessorar als equips docents dels recursos i institucions en tema de drogoaddiccions.
  • Informar, assessorar i recolzar els joves en matèria d'addiccions i estratègies de prevenció.

En l'àmbit familiar:

  • Informar, assessorar i recolzar les famílies en matèria d'addiccions.
  • Atenció i suport a la família, així com dotar-la dels recursos necessaris per a afrontar la problemàtica amb els seus fills.
  • Escola de mares i pares.
  • Informar i assessorar a les AMPAS.

En l'àmbit comunitari:

  • Servici d'informació, orientació i assessorament. Informa i/o canalitza la demanda cap als programes i/o servicis més adequats, i suposa un punt d'informació sobre els problemes relacionats amb l'ús de drogues, i els avantatges d'una conducta moderada.
  • Campanyes de prevenció contra el consum de drogues.
  • Atenció i suport a la població adolescent amb consums incipients o en situació de risc.

Adreça:
Benestar Social
C/. Pintor Peris Aragó, 33-baix
46120 Alboraya

Telèfon:
96 186 93 03

Horari
Matins: de dilluns a divendres de 8 a 15 hores 
Vesprades: els dimarts de 16:30 a 19 hores.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada