Taller Món Gran

Centre dirigit a persones amb alguna discapacitat física i/o psíquica que hagen acabat l'escolarització obligatòria.

En el taller realitzen viatges, excursions, visites culturals, tallers de molt diversa índole, gimnàstica per mitjà de l'esport adaptat, ...

Objectius:

  • Millorar l'autoestima i l'autoconeixement dels membres del grup.
  • Millorar la integració en el municipi, a través de la seua col·laboració i participació en diferents campanyes
  • Exercitar la psicomotricitat grossa per mitjà de l'esport adaptat que s'està impartint per professors de la Federació d'Esport Adaptat en el Palau d´Esports d´ Alboraya
  • Més autonomia personal; neteja personal, cobrir certes necessitats pròpies, atenció de l'alimentació, (introducció de pautes per a una alimentació saludable, ja que molts d'ells patixen sobrecàrrega, aprendre a dir no i a demanar ajuda quan la necessiten)
  • Ampliar les relacions amb altres grups de la comarca que treballen en este àmbit
  • Oferir un espai de referència integrat en el poble d'Alboraya on compartixen tasques i activitats persones amb discapacitat psíquica i/o malaltia mental

Criteris d'Admissió:

  • Persones que posseïsquen alguna discapacitat física i/o psíquica,
  • Que hagen acabat l'escolarització obligatòria.
  • Que siguen majors de 18 anys i menors de 60

Recurs:
Centre dirigit a persones amb alguna discapacitat física i/o psíquica que hagen acabat l'escolarització obligatòria. En el taller realitzen viatges, excursions, visites culturals, tallers de molt diversa índole, gimnàstica per mitjà de l'esport adaptat, ...


Col·laboració: 
AFA- Associació de Pares i Familiars d'Alumnes Món Gran.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada