Servici Municipal d'atenció a la Dependència

La situació de dependència afecta diferents àmbits de la persona, a la seua vida personal, familiar, social, mèdica, econòmica, assistencial. Per això, des dels Servicis municipals de la Dependència es col·labora per a tractar de millorar la qualitat de vida de les persones dependents incidint en els aspectes domèstics, de l'entorn i del suport als cuidadors.

El Servici Municipal d'Atenció a la Dependència (SMAD) és un servici creat amb la finalitat de promoure l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència, atenent de forma integral a totes les persones dependents del municipi d'Alboraya i Tavernes Blanques. 

Les treballadores socials del SMAD són les encarregades d'informar, orientar i assessorar sobretot el procediment que s'ha de seguir per al reconeixement del dret, els diferents recursos que contempla la Llei 39/2006 per a les persones dependents, i tots aquells recursos i prestacions de què l'usuari o la seua família podria ser beneficiari.

A més de realitzar les visites domiciliàries necessàries per a la realització dels informes socials que serviran per a establir el Programa Individualitzat d'Atenció que, posteriorment, remetrà la Conselleria de Benestar Social a la treballadora social. La treballadora social serà l'encarregada de presentar l'usuari i a la seua família la proposta.

Els servicis i prestacions que s'oferixen dins del catàleg de la Llei 39/2006, són:

  • Teleassistència
  • Promoció i Prevenció de l'Autonomia Personal
  • Servici d'Ajuda a Domicili
  • Plaça en Centre de Dia
  • Plaça en Residència
  • Prestació econòmica per a atencions en l'entorn familiar
  • Prestació econòmica vinculada al servici
  • Prestació econòmica per a assistent personal

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada