Servici d'Ajuda a Domicili

Prestació bàsica del sistema Públic de Servicis Socials, de caràcter domèstic, personal i/o educatiu, que es presta en la pròpia llar, a persones soles o unitats de convivència, que oferix atenció polivalent i temporal, integrat amb la resta de prestacions i xarxa social de la comunitat, per a possibilitar una major autonomia i integració en el seu entorn.

Requisits d'Admissió:

 • Estar empadronats i amb una residència continuada en el municipi d'Alboraya
 • Trobar-se en situació de necessitat a què no pot fer front pels seus propis mitjans i puga ser atesa amb algun dels servicis que constituïxen el contingut de l'ajuda a domicili
 • Persones majors que viuen sols o amb altres que no els poden atendre per malaltia, treball, etc.
 • Persones amb problemes de mobilitat reduïda que vullguen mantindre el seu entorn i que necessiten suports per al seu desenvolupament
 • Famílies o nuclis de convivència en situacions relacionals conflictives
 • Famílies desestructurades per falta d'un membre clau (hospitalització o internament temporal en una institució)
 • Persones incapacitades temporalment per a realitzar en el seu domicili les tasques bàsiques

Auxiliar la llar:

 • Assistencial: Higiene personal, ajuda personal, neteja de la llar, roba, compra...
 • Educativa: Ajudar a adquirir o reformar hàbits i capacitats per a poder desenvolupar-se per si mateixos. Educació dietètica. Educació administrativa
 • Preventiva: Control de règim alimentari. Detectar situacions conflictives
 • Sanitària: Control en l'administració de fàrmacs. Acompanyament al metge. Ajuda per a la realització d'exercicis de rehabilitació i/o terapèutics. Modificació d'hàbits de neteja i alimentació

Documentació: 
Sol·licitud realitzada en el model previst en les bases, on consta la documentació a presentar.
Per a major informació, cita amb la Treballadora Social.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada