Renda Garantida de Ciutadania

És una prestació econòmica i de caràcter temporal dirigida a persones o unitats de convivència que no tenen mitjans suficients de subsistència, i la quantia de la qual és proporcional als recursos econòmics i càrregues familiars.

Estes prestacions són de caràcter personal, sent en conseqüència intransferibles, estant-se en els supòsits d'embargament, retenció o penyora al que disposa la legislació civil de l'Estat.

Les prestacions econòmiques reglades incloses en el Pla de Mesures d'Inserció Social es basen en el principi de solidaritat i la seua finalitat és garantir uns mitjans econòmics mínims perquè la persona o unitat familiar que la reba puga subvindre a les necessitats bàsiques de la vida i aconseguir la seua integració sociolaboral.

Característiques Funcionals:

  • La duració de la prestació serà revisable cada sis mesos, i el període màxim de la prestació serà de 36 mesos segons la normatiu establida per la Direcció General de Família.
  • Són prestacions que exigixen unes contraprestacions relacionades amb la promoció laboral, educativa i social, i on s'han de complir unes mesures d'inserció proposades pels Tècnics corresponents.
  • Tant la informació, la sol·licitud i les gestions de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) es realitzen per les treballadores socials en horari d'atenció al públic i es poden sol·licitar durant tot l'any.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada