Ressenya Pla Municipal de Drogodependències

El Pla Municipal de Drogodependències és un recurs de l'Ajuntament d'Alboraia que depén de la Regidoria de Benestar Social,adscrit al Servei d'Educació, Benestar Social i Participació i té com a finalitat la realització d'actuacions, en matèria de prevenció de drogodependències, que incidisquen en una reducció sobre el consum de substàncies tòxiques i les conseqüències derivades del seu ús. Disposa de l'informe vinculant favorable de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, com a “Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives – UPCCA”, i figura inscrita amb el NÚM. ACD/930 en el Registre de Centres i Serveis d'Atenció i Prevenció de les Drogodependències i Altres Trastorns Addictius de la Comunitat Valenciana, complint amb tots els requisits establits per la legislació vigent, i especialment amb el que disposa el Decret 132/2010, de 3 de setembre del Consell (Generalitat Valenciana).

Per la qual cosa s'impulsen accions que eduquen per a la Salut amb el foment d'estils de vida saludables. Les actuacions es dirigixen a la població en el seu conjunt, amb activitats orientades especialment a la infància i joventut.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada