Centre de Dia S. Cristóbal.

Centre destinat a l'organització de servicis específics de suport preventiu a la tercera edat, per mitjà d'una oferta especialitzada d'activitats i recursos rehabilitadors.

La finalitat del Centre:

  • Oferir activitats de manteniment i rehabilitació
  • Proporcionar atenció assistencial i tractament integral que evite o retarde l'internament en Centres Residencials
  • Oferir suport, diagnòstic i seguiment a persones majors amb problemàtica social sanitària
  • Previndre situacions de marginació i aïllament
  • Previndre, mantindre, restablir i incrementar el nivell de benestar físic i psicosocial de la persona o nucli de convivència
  • Proporcionar l'autonomia personal i/o del nucli de convivència

Beneficiaris:

  • Persones majors que necessiten una atenció especialitzada per a continuar vivint en sa casa, a causa de disminucions pròpies de la seua edat, problemàtica especifica de caràcter psicosocial, o pèrdua de les seues facultats físiques, psíquiques o socials
  • Persones amb problemes de mobilitat reduïda que vullguen mantindre el seu entorn i que necessiten suports per al seu desenvolupament
  • Que no patisquen malalties infecte-contagioses, ni trastorns o alteracions de la conducta que alteren o puguen alterar el benestar de la resta dels assistents

La Conselleria de Benestar Social ha subvencionat o concertat 20 de la 40 places existents en el Centre.

Ubicació:
C/ Rei En Jaume, 12, Baix.
Horari:
De 8 del matí a 20 hores.
Per a més informació en el mateix Centre.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada