Ajudes per al Desenvolupament Personal

Tipologia de les ajudes de desenvolupament personal:

  • Eliminació de barreres arquitectòniques en la seua vivenda
  • Ajudes tècniques per a la compra d'audiòfons, adaptació de la llar i útils per al desenvolupament en la vida ordinària
  • Adaptació de vehicle de motor

Sol·licitud i Bases de Conselleria de Benestar Social.

Tramitació en el Centre Municipal de Benestar Social El Palmaret.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada