Check list per a una tornada segura de les vacances dels nostres fills

Agents del Grup de Xarxes Socials de la Policia Nacional proposen una senzilla “check list”  per a una tornada segura de les vacances dels nostres fills. Per a això s’ha elaborat una breu selecció de comprovacions a realitzar pels pares per a assegurar-se de que els fills menors de 14 anys comencen el nou curs en les millors condicions de seguretat i privacitat en l’ús d’Internet, xarxes socials, el mòbil i altres aparells electrònics. Comprovar les fotos i/o vídeos penjats en xarxes socials; explicar-los la importància de protegir la seua imatge i respectar als altres també en la Xarxa; previndre addiccions digitals; la correcta configuració d’aplicacions i dispositius o acompanyar-los en l’aprenentatge i bon ús de la tecnologia, són algunes de les recomanacions.

A més a més, des del Grup de Xarxes Socials es recorda la possibilitat d’establir un  "contracte" d’ús de tecnologia amb els més menuts, per al seu ús responsable i segur que pot ser descarregat en l’enllaç següent: ow.ly/d/3jsb

Comprovacions de seguretat per als menors

Els especialistes de la Policia Nacional recorden algunes comprovacions a realitzar pels pares per a assegurar-se  que els seus fills comencen el nou curs en les millors condicions de seguretat i privacitat en l’ús d’Internet, xarxes socials, smartphones o altres gadgets:

  1. Comprovar les fotos que s’han pujat a les xarxes socials i si podrien ser perjudicials per a la seua imatge, ara o en un futur, o incomodar a algun dels protagonistes. En cas de dubte, el millor és evitar problemes i  esborrar eixa foto. 
  2. Demanar-los que comproven quines fotos o comentaris referits a altres persones han pujat als seus perfils o als dels seus contactes, i demanar-los que compten amb la seua autorització per a compartir-los. Vetlar per la intimitat i bona imatge dels altres, SEMPRE. Explica als teus fills com és de greu el ciberassetjament, que no ho faça ni ho permeta a altres. 
  3. Comprovar quines fotos o vídeos s’han fet amb el mòbil i s'han emmagatzemat en eixe dispositiu, o altres, i/o compartit  mitjançant el Whatsapp. Explicar-los la importància de protegir la seua imatge i privacitat i respectar SEMPRE la de la resta per a estalviar problemes a tots. 
  4. Explicar i racionalitzar amb ells l’adequat ús dels aparells electrònics, evitar la hiperconnexió al mòbil i Internet i marcar unes pautes  quant al temps, l’ocasió i el cost.  Ajuda als teus fills a evitar les addiccions digitals. 
  5. Explica al teu fill que tant en xarxes socials com en Whatsapp o jocs en xarxa  s’ha de fer un ús racional dels mateixos. Que sàpiguen dir NO a agregar a desconeguts en els seus espais personals així com a acabar amb una ciberrelació molesta o a eixir d’un grup ocasional d’estiu creat en Whatsapp. 
  6. Comprova amb els teus fills que tenen ben configurats els seus perfils, tancats al seu cercle personal, i que han eixit de la sessió en correu i xarxes socials si han compartit el dispositiu. També, cal recordar qüestions bàsiques de seguretat com instal·lar un codi d’accés al mòbil, canviar les contrasenyes amb relativa freqüència i instal·lar un antivirus. 
  7. Si els teus fills són encara xicotets, has d’acompanyar-los des del principi en el bon ús de la tecnologia i han d’entendre que tu tingues accés als seus dispositius, fins a donar-los més autonomia segons vagen creixent. Instal·la els programes, filtres o apps de gestió parental i seguretat oportuns. Que entenguen que en cas de necessitat poden recórrer a tu, als professors i, si és greu, a nosaltres. 
  8. Explica als teus fills la importància de protegir la seua intimitat i imatge, a més d’evitar contar detalls que posen en risc la seua seguretat o la de les seues pertinences (presumir de determinats béns pot ser una temptació o donar males idees per als amics de l’alié). Recorda també  les edats mínimes d’accés a plataformes online. 
  9. Explica als teus fills la importància de saber comprar o consumir bé la tecnologia, tant els aparells i terminals com els jocs, arxius o programes. Que distingisquen la seua fiabilitat i legalitat, que siguen conscients de les possibles despeses, etc. 
  10. En la tornada a la normalitat, és important fixar amb ells per escrit unes normes de bon ús (segur, privat, respectuós)  del seu mòbil, tablet, ordinador o dispositiu connectat a Internet, a pactar entre tots quan es vaja a comprar o estrenar un nou gadget per al xic/a. Estes normes, pactades de comú acord, es relaxaran o cancel·laran amb més edat. Vos deixem esta proposta de "Contracte" d’ús de tecnologia amb els més menuts, per al seu ús responsable i segur ow.ly/d/3jsb 

Informació Relacionada

Documentació Relacionada