Prevenció d'incendis

Amb l'arribada de l'hivern de forma lògica les temperatures descendixen i això obliga a prendre mesures per a pal·liar el fred en les nostres llars, per la qual cosa fem ús dels sistemes de calefacció i en conseqüència en la major part dels casos acabem augmentat l'ús de la nostra xarxa elèctrica provocant moltes vegades incendis domèstics, especialment en aquells immobles d'una certa antiguitat, és per això i especialment en els casos de persones d'avançada edat que viuen soles que es prenguen les següents mesures de precaució:

 • No sobrecarreguen la xarxa elèctrica amb interlínies de multienchufes .
 • En cas d’utilitzar sistemes múltiples de connexió, faça ús de sistemes homologats.
 • No utilitze brasers davall de taules o semblants.
 • No emmagatzeme roba ni paper prop dels sistemes de calefacció ni endolls elèctrics.
 • Si utilitza sistemes de calefacció, de gas o combustió d’hidrocarburs deixe un punt de ventilació en l’estada.
 • Dispose en el seu llar almenys d’un extintor homologat.

En cas de produir-se l’incendi seguisca les recomanacions següents:

 • Avise als servicis d’emergència 112 i mantinga la calma.
 • No intente escapar per les escales si hi ha fum, es produïx l’efecte ximenera i perdria el coneixement per efecte del monòxid de carboni.
 • Col·loque tovalles en els badalls de les portes i finestres per a evitar l’entrada de fum i la propagació del foc i faça’s veure pels servicis de rescat sense obrir les finestres.
 • Seguisca en tot moment les indicacions dels servicis d’emergències.
 • En cas de fum en l’estada, romanga tombat amb un drap humit que li protegisca les vies respiratòries.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada