Sol·licitud per a formar part de l´agrupació municipal de voluntariat de Protecció Civil

Tràmit previst per a formar part de l'Agrupació Municipal de Voluntariat de Protecció Civil d'Alboraia..

 • El voluntariat de Protecció Civil d'Alboraia està format per persones físiques que, lliure i desinteressadament s'integren en els Serveis de Protecció Civil d'aquest Ajuntament, on desenvolupen les funcions pròpies de protecció civil, establides en el Reglament. 

 

Documentació a presentar

 • Instància normalitzada de sol·licitud, acompanyada de la documentació següent:
  • Fotocòpia D.N.I

  • En cas de tindre entre 16 i 18 anys, autorització del pare/mare o tutor/a legal.

  • Fotocòpia permís de conduir si es posseïx.

  • Compromís de compliment del Reglament de l'Agrupació de Voluntariat de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Alboraia i tota la normativa vigent sobre protecció civil i voluntariat.

   .

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada