Inscriu-te ja com a voluntari de l´agrupació de Protecció Civil d´Alboraia

Per Una Bona Causa

  • Eres dels que gaudeixen ajudant als altres?

  • T'agradaria realitzar una tasca social?

Apunta't a Protecció Civil i forma part d'una comunitat de gent com tu. Alboraia et necessita, no pots faltar! 

         

En Protecció Civil, coneixeràs gent amb les teues mateixes inquietuds i aprendràs coses noves, alhora que ajudes a la comunitat. 

El principal objectiu de Protecció Civil és la protecció de les persones i el medi ambient, i les seues àrees d'actuació són la prevenció i la intervenció. 

Fes-te voluntari ja, presentant per Registre General d'Entrada d'este Ajuntament un escrit sol·licitant la teua incorporació a l'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil d'Alboraia. Instància que es presentarà segons model que es facilitarà per l'Ajuntament.

 

REQUISITS D'INSCRIPCIÓ

  1. Ser major de 18 anys o a partir de 16 anys amb autorització paterna / materna.

  2. No patir malaltia, ni defecte físic, psíquic o sensorial que impedisca exercir normalment les funcions pròpies de la seua destinació o lloc específic.

  3. Realitzar la sol·licitud explícita (segons model disponible) i per escrit d'incorporació a l'agrupació, en què figure el compromís de complir este Reglament i tota la normativa vigent sobre protecció civil i voluntariat així com d'executar les tasques que se li encomanen i les instruccions que se li impartisquen per les autoritats competents o els seus comandaments superiors.

 

Una vegada inscrit i si es compleixen els requisits establits el voluntari adquireix la condició ”d'aspirant” en pràctiques de l'Agrupació de Voluntaris de Protecció civil d'Alboraia.

Durant el període de pràctiques l'aspirant haurà de:

  • Superar les proves, si és procedent, establides per l'Ajuntament d'Alboraia per a comprovar la idoneïtat de la persona aspirant.

  • Superar El Curs de Formació Bàsica, que s'impartirà seguint els requisits establits per l'Escola de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana, sobre els coneixements relacionats amb les funcions del voluntariat de protecció civil i els Plans de Protecció Civil en vigor en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i que consistirà en una formació teoricopràctica.

  • Informar que la permanència dels voluntaris a l'Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil serà gratuïta, sense dret a reclamar salari, remuneració o premi.

Informació Relacionada

Documentació Relacionada