Els avions no tripulats com a eina de treball

Per a poder utilitzar drons com a eines de treball cal tindre en compte que l'operador és el responsable de l'aeronau, de l'operació i del compliment de la normativa.

Què he de saber abans de treballar amb un DRON?

 Estar registrat en AESA.

 Comptar amb una assegurança de responsabilitat civil específic per a aeronaus.

 Ser pilot d'avions no tripulats (coneixements teòrics i pràctics de l'aeronau a pilotar).

 Tindre certificat mèdic en vigor.

 

On NO puc treballar amb un DRON?

Icono aspa No puc operar en zones urbanes.

Icono aspa No puc volar-lo sobre aglomeracions de persones: parcs, platges, concerts, bodes, manifestacions, processons, etc.

Icono aspa No puc volar-lo de nit.

Icono aspa No puc operar en espai aeri controlat.

Icono aspa No puc volar-lo prop d'aeroports, aeròdroms, etc.

Icono aspa No puc posar en perill a tercers.

EL DRON ÉS UNA AERONAU, CAL VOLAR-LA DE FORMA SEGURA


L'ús imprudent d’un dron pot tindre conseqüències. Les sancions per no complir la normativa poden arribar als 4,5M€. en funció de la gravetat dels fets.

DIVERTIR-SE SIGNIFICA VOLAR DE FORMA SEGURA!


Evite posar en perill a altres avions i a les persones i béns en terra.

Per a més informació: www.seguridadaerea.gob.es

Informació Relacionada

Documentació Relacionada