Què puc fer amb el meu DRON?

El sector de les aeronaus pilotades per control remot, els anomenats Drons o RPAS, ha estat objecte d'un gran creixement en els últims mesos. És per això que ha sorgit la necessitat d'establir un marc jurídic que permeta el desenvolupament en condicions de seguretat d'este nou sector, tecnològicament punter i emergent.

Per este motiu, s'ha establert una normativa temporal que regula les operacions amb avions no tripulats i indica el procediment per a poder realitzar activitats aèries, en funció de l'escenari d'operació i el pes de l'aeronau.

L'Agència Estatal de Seguretat Aèria s'encarrega de la regulació d'operacions amb drons de fins a 150 kg. Per a drons per damunt d'este límit,s'ha establert una normativa a nivell europeu, i l'organisme encarregat de regular estes aeronaus és EASA (European Aviation Safety Agency).

Informació Relacionada

Documentació Relacionada