Els drons com a hobby

L'ús d'un avió no tripulat com a hobby o com a vol recreatiu no necessita habilitació d'AESA, però ha de complir unes normes de seguretat. Per a qualsevol altre ús d'un dron sí que cal acudir a AESA.

Què he de saber abans d'utilitzar un DRON?

 Sempre he de tindre’l a la vista i no superar els 120 metres d'altura.

 No cal ser pilot però s'ha de saber volar amb seguretat.

 Només es poden volar els drons en zones adequades per a això, per exemple zones de vol d'aeromodelisme, zones despoblades, etc.

 Els danys que ocasione el dron són responsabilitat de qui el maneja.


Què NO puc fer amb un DRON?

Icono aspa No puc volar-lo en zones urbanes.

Icono aspa No puc volar-lo sobre aglomeracions de persones: parcs, platges, concerts, bodes, manifestacions, processons, etc.

Icono aspa No puc volar-lo de nit.

Icono aspa No puc volar-lo prop d'aeroports amb altres aeronaus a baixa altura (zones de parapent, paracaigudisme, aeròdroms, heliports,...).

Icono aspa No puc posar en perill a tercers.

 

EL DRON NO ÉS UN JOGUET, ÉS UNA AERONAU

L'ús imprudent d'un dron pot tindre conseqüències. Les multes pel seu ús indegut poden arribar als 225.000 €.


DIVERTIR-SE SIGNIFICA VOLAR DE FORMA SEGURA!


Evite posar en perill a altres avions i a les persones i béns en terra.

Per a més informació: www.seguridadaerea.gob.es

Informació Relacionada

Documentació Relacionada