Cens municipal d'animals de companyia

Tens un animal de companyia?
 
Si eres propietari d’un animal domèstic has de saber que estàs obligat a mantindre-ho en bones condicions higiènic sanitàries i mantindre al dia el seu calendari de vacunacions.
 
Si el teu animal és un gos, has de dotar-lo d’un sistema d’identificació electrònica o tatuatge.
 
Si tens un animal de companyia has d’inscriure’l en el CENS MUNICIPAL D’ANIMALS DE COMPANYIA de l’Ajuntament d’Alboraya. 
Inscriure’l és gratuït.
 
Per a evitar situacions que posen en perill la seguretat i la integritat física de l’animal, recorda que este ha de circular per la via pública acompanyat i conduït per tu per mitjà d’una cadena o corretja. Si el teu gos pot ser agressiu, ha de portar boç.
 
Si tens un animal  inclòs dins dels considerats potencialment perillosos per  la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, i per el Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula a la Comunitat Valenciana la tinença d’animals potencialment perillosos, TENS L’OBLIGACIÓ DE SOL·LICITAR LA LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.
 
Són els següents:

 • RÈPTILS: Tots els cocodrils, caimans i ofidis verinosos. I dels altres, tots els que superen els 2kg. de pes en l’estat actual o adult.
 • MAMÍFERS: Aquells que superen els 10 KG. en l’estat actual adult.
 • PEIXOS I ANTRÓPODOS: Aquells la inoculació de verí dels quals faça necessària l’hospitalització de la persona agredida.
 • LES SEGÜENTS RACES DE GOS: American Terrier Staffordshire, Pit bull terrier, Bull terrier, Akita inu, Tussa inu, Staffordshire  bull terrier, Gos de presa mallorquí, Gos de presa canari, Fila brasiler, Bullmastiff, Rottweiler, Dog de Bordeus, Dog argentí, Dòberman, Mastí napolità i els seus encreuaments.

 
 Com sol·licitar-ho?
  
Si tens un animal de companyia has d’inscriure’l en el CENS MUNICIPAL D’ANIMALS DE COMPANYIA de l’Ajuntament d’Alboraya. Per a això només has de presentar en qualsevol de les oficines AMIC, la teua sol·licitud d’inscripció en el cens, acompanyant-la de la documentació següent:
 

 • Fotocòpia del DNI, NIF o NIE del propietari
 • Fotocòpia de la  cartilla sanitària o passaport de l’animal
 • Acreditació de la inscripció de l’animal en el RIVIA  (Certificat i Targeta)

 
  
I si tinc un animal considerat potencialment perillós?
  
Si tens un animal  inclòs dins dels considerats potencialment perillosos per  la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, i per el Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula a la Comunitat Valenciana la tinença d’animals potencialment perillosos, a més d’inscriure’l en el cens, TENS L’OBLIGACIÓ DE SOL·LICITAR LA LLICÈNCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. Para per a això has de presentar la teua sol·licitud de llicència administrativa municipal per a la tinença d’animals considerats potencialment perillosos junt amb la següent documentació, en qualsevol de les oficines AMIC de l’Ajuntament d’Alboraya:

 • Fotocòpia del DNI, NIF o NIE del titular de l’animal
 • Fotografies mida de carnet de la persona titular de l’animal
 • Certificat d’antecedents penals (ho sol·licita l’Administració)
 • Declaració jurada de no haver sigut sancionat en matèria de tinença de    animals potencialment perillosos.
 • Certificat d’aptitud psicològica. Davant de la falta de desplegament reglamentari en este moment, s’admetran els que s’emeten per a la possessió d’armes de foc.
 • Còpia del segur de responsabilitat civil per danys que puguen ser causats per l’animal o els animals.
 • Fotocòpia de la  cartilla sanitària o passaport de l’animal
 • Fotocòpia de la inscripció de l’animal en el RIVIA  (Certificat i Targeta)
 • Si es tracta d’un animal importat, Certificat CITES.

 
 
 
Informa’t en les oficines AMIC o en www.alboraya.org

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada