SECTORS DE CREIXEMENT

El PATH ens delimita el creixement possible però nosaltres hem de decidir com creixem i amb quins objectius. Hem de decidir el model de poble que desitgem, i plasmar-ho en la normativa que regularà el dit creixement.

Els sectors de creixement que es proposa com possibles són:

  • El sector de la RIQUERA, al nord del nucli històric.
  • El sector del QUERCUS, al sud, junt a l'Estació del Metro de Palmaret.
  • El sector del POLÍGON INDUSTRIAL tan sols completa zones al costat sud i pretén dissenyar un viari segur que vorege el polígon que comunique el nucli urbà amb les platges.

Informació Relacionada

Documentació Relacionada