SECTOR POLÍGON INDUSTRIAL

icono formulario QÜESTIONARI D´OPINIÓ DEL SECTOR DEL POLÍGON INDUSTRIAL

icono mapa PLA ORDENACIÓ PLANO ORDENACIÓN ZND-IN3 CAMÍ DE LA MAR

Les propostes per a cada sector són les següents:

  • Tancar les zones existents junt a l'horta i crear una via de vorera que connecte amb el 'Camí de la mar' i que siga adequada també per a vianants i bicicletes.
  • Orientar el polígon amb la nova normativa cap a activitats terciàries, tecnològiques i agroalimentàries.
  • Evitar ferralleries i altres activitats contaminants i molestes.
  • Traslladar l'ecoparc a la zona del polígon junt a la depuradora i dotar un espai per a futures instal·lacions de tractament de residus orgànics de l'horta i el poble (en breu serà obligatòria la separació en origen i la seua arreplega per separat de la resta de residus) i l'obtenció de compostatge i energia, tancant amb això tot el cicle de reciclatge i reaprofitament dels residus que generem.
  • Preveure per al futur la possibilitat de dotar de major capacitat per a vehicles i vorera, a més de carril bici, al viari existent de la ronda, respectant les vivendes en ús.

Informació Relacionada

Documentació Relacionada