LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL

La revisió del Pla General és un document que ordena el creixement dels nostres nuclis urbans d'acord amb la normativa vigent i ha de donar resposta a les necessitats del municipi.

El Pla General d'Ordenació Urbana d'Alboraia actualment vigent data de 1991. Com és lògic, l'evolució del nostre municipi fa necessària una revisió del mateix.

El PGOU que estem redactant ha de reflexionar sobre el nostre poble i el seu futur i millorar el disseny del municipi que els veïns i veïnes volen i necessiten.

 

Informació Relacionada

Documentació Relacionada