QUINS SÓN ELS CRITERIS QUE S'HA DE SEGUIR?

Es consideren bàsics en el disseny detallat de les zones noves i la seua relació amb el teixit urbà existent, els criteris de sostenibilitat i qualitat, l'atenció del medi ambient i el foment de la relació social entre tots els habitants del municipi i amb el seu entorn, i la consideració de les activitats i tradicions festives del municipi, etc.

Com a regla general:

  • - Els espais seran sempre accessibles, no es crearan espais segregats ni de difícil accés per a cap grup social.
  • - Els itineraris dels vehicles deixaran de ser ja els protagonistes en el disseny de carrers i places.
  • - L'ús de la bicicleta, de vehicles no contaminants, els itineraris a peu, i els altres Mitjans de desplaçament, inclòs el de les persones amb dificultats de mobilitat, serà el que predomine en el disseny detallat de les zones de creixement.
  • - Es tindrà en compte la millora en el sistema d'arreplega de residus i el reciclatge, la facilitat per al manteniment i neteja dels barris i la salubritat dels mateixos (bona ventilació, espècies vegetals que no continguen al·lèrgens importants, zones {C}{C}d'escampament per a animals diferenciades...)
  • - L'eficiència energètica en zones públiques i equipaments serà prioritària.
  • - El disseny dels voltants i tipus d'edificis, els materials i sistemes constructius hauran de tendir cap a sistemes més saludables, sostenibles, i millor adaptats al nostre clima.
  • - El polígon industrial haurà d'impulsar-se, amb una nova normativa que ens ajude a corregir una gradual millora dirigida cap a activitats sostenibles, sanes i relacionades amb la tecnologia i la indústria agroalimentària vinculada a la nostra horta.

Informació Relacionada

Documentació Relacionada