Servici d'informació WhatsApp

L'Ajuntament d'Alboraia engega des d'avui un nou canal d'informació municipal mitjançant l'aplicació WhatsApp. L'objectiu del Consistori és mantenir el contacte directe amb els veïns de la localitat per a mantenir-los informats sobre notícies de caràcter municipal.

Per a rebre notícies municipals seguix les instruccions que t'indiquem:

  1. AGREGA A l'AJUNTAMENT COM A CONTACTE: Guarda en la teua llista de contactes el telèfon del Servei d'Informació de l'Ajuntament 678 81 01 07
  2. ENVIA´NS UN WhatsApp: Envia´ns un WhatsApp amb la paraula ALTA CASTELLANO o ALTA VALENCIA
  3. 3. DES D´AQUEST MOMENT REBRÀS LA NOSTRA INFORMACIÓ: Rebràs WhatsApps amb els bans, programació cultural, activitats, així com un altre tipus d´informació municipal

 

  • El servei d´informació WhatsApp, és un canal de comunicació unidireccional.
  • Si vols contactar amb l´ajuntament cal utilizar els altres mitjans habilitats per l'ajuntament (Telèfon: 96 317 17 00, web: www.alboraya.org, e-mail: amic@alboraya.com, APP:Linea Verde).
  • Per donar-te de baixa del servei envia´ns un WhatsApp amb la paraula BAIXA.
Les dades per vosté facilitades seran tractades per l'Ajuntament d'Alboraia, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar l'enviament de comunicacions o notificacions per part de l'entitat a través de missatge de telefonia mòbil (SMS, MMS, Whatsapp o altres de similars), per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.
La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en el consentiment explícit manifestat en la formalització de sol·licitud d'este sistema de comunicació institucional.
Les dades seran conservats mentre vosté no sol·licite la baixa en el sistema de comunicacions. No obstant això, les dades podran ser conservades, si és el cas, amb fins d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.
Les dades no seran cedides o comunicades a tercers, excepte en els supòsits previstos, segons Llei. No obstant això, les dades podran ser objecte de cessió o comunicació als operadors de telefonia mòbil o altres serveis tècnics, a fi de prestar el suport necessari per a l'enviament de les comunicacions o notificacions.
Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si és el cas, Oposició. A estos efectes, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament d'Alboraia.
En l'escrit haurà d'especificar quin d'estos drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En el cas que actuara per mitjà de representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu del mateix.
Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) .

Informació Relacionada

Documentació Relacionada