Utilitzar papereres

Les papereres no són una ornamentació del mobiliari urbà, o un objecte decoratiu.

La paperera complix una finalitat determinada i hem d’acostumar-nos a utilitzar-la.

Donarem algunes pautes que s’ha de seguir per a l’ús correcte de la paperera:

 1. Hem de depositar-hi tot tipus d’embolcalls, papers, periòdics, etc. dels que vullguem desfer-nos.
 2. Mai, hem de tirar cigarrets o puros encesos, perquè podem provocar un incendi.
 3. En la mesura que siga possible, no hem de tirar elements líquids, o recipients amb líquid (el millor és buidar-los abans de tirar-los).
 4. La paperera no és un contenidor. Si vol tirar una bossa de fem gran o qualsevol altre objecte d’una grandària considerable utilitze un contenidor però no la paperera.
 5. Si els seus fills o qualsevol altre xiquet tiren un paper o embolcall al terra, cride-li l’atenció i faça-li veure la importància d’utilitzar la paperera.
 6. Si veu que les papereres del seu carrer o lloc de residència romanen plenes durant dies, cride a l’ajuntament i comunique-ho.
 7. Deposite els seus embolcalls o envasos (llaunes, botelles de plàstic, etc.) tan compactas com puga, així deixarà més lloc en la paperera i tindrà major capacitat d’arreplega.
 8. No siga impacient, i espere a trobar una paperera per a desfer-se d’eixe embolcall o paper que vol tirar. No utilitze l’excusa de no trobar una paperera per a tirar quelcom al terra.
 9. Quan tirem aliments o productes orgànics (com els excrements dels nostres gossos), el millor és tirar-los dins d’una bossa, paquet o almenys embolicat per a evitar males olors, insectes i bestioles.
 10. Si la paperera és moderna, amb diferents apartats (per a les piles, per a envasos, etc.) hem de procurar respectar estes preferències i tirar cada cosa en el seu lloc.
 11. Respecte l’ús de les papereres; no els done puntellons, ni colps, no les pinte, no les cale foc o qualsevol altra acció que puga comportar la ruptura o inutilització de la paperera. És un bé comú de tots els ciutadans. 

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada