Medicaments

Amb l'objectiu d'evitar un mal ús dels medicaments i contribuir a la preservació del nostre entorn, la majoria de les farmàcies disposa d'uns contenidors especials per a depositar els medicaments usats, caducats o en mal estat que es tinguen a casa. En cap cas estos medicaments s'han de tirar al fem ni mesclar amb altres residus, ja que són altament contaminants per a les persones, els animals i el medi ambient en general.

On depositar-ho?

 • En farmàcies.

Què depositar?

 • envasos buits de medicaments,
 • els envasos amb restes de medicaments i
 • els medicaments caducats amb els seus envasos.

 

No es pot depositar:

 • termòmetres,
 • pròtesi,
 • radiografies,
 • ulleres,
 • agulles,
 • materials de cures,
 • objectes tallants,
 • bosses de plasma ni cap tipus de producte sanitari,
 • flascons o bosses per a presa de mostres de sang,
 • excrements o orina,
 • recipients utilitzats per a fins analítics

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada