La platja

Les platges són ecosistemes que estan en transició entre el medi marí i terrestre i tenen una funció fonamental de protecció de la costa. Les platges són l'hàbitat de moltes espècies que viuen tant en la zona submergida d'aigua, com a la part emergida coberta de sorra. En aquesta última part i perpendicularment al mar, es formen extenses àrees de dunes que constitueixen una gran reserva de sorra per alimentar les platges. 

No obstant, hui en dia gran part de les platges del litoral no disposen d'aquestes zones dunars perquè la gran majoria han estat urbanitzades amb la construcció de passeigs, instal·lacions i edificis de tot tipus. Aquest fet, sumat a l'elevat nombre d'espigons marítims presents al llarg del litoral, està causant el desequilibri de les platges, la pèrdua de sorra i la necessitat d'afegir-ne artificialment.

La contaminació de l'aigua del mar és un altre factor que també afecta la salut de les platges. L'abocament incontrolat de residus i substàncies tòxiques al riu i al mar posa en perill la vida de moltes espècies, així com, la impossibilitat de poder-les gaudir com a zona de bany.  

Entre tots què podem fer per millorar l'estat de la platja?

  • Llencem els residus que generem a les papereres que hi ha a la platja. Portem sempre una bossa amb nosaltres per recollir la brossa. Evitarem que aquesta s'embrute.
  • Apaguem bé la cigarreta i llencem-la també a la paperera. Podem portar un cendrer o un recipient per apagar-la i guardar-la però no la deixem a la sorra. 
  • Deixem el cotxe a les zones habilitades per aparcar i accedim a la platja pels accessos a peu. Evitarem malmetre les plantes i animals que viuen a les zones dunars de la platja.
  • Siguem respectuosos amb els demés i procurem no aixecar sorra ni cridar. Crearem un ambient més amable i podrem gaudir millor de la platja.
  • No portem el gos a passejar per la platja. Evitarem molestar als demés. 
  • Respectem les indicacions dels vigilants de la platja quan ens diguen que l'estat de la mar és perillosa i no ens podem banyar.
  • Fem les nostres necessitats biològiques als lavabos de la platja i no dins l'aigua ni a la sorra.
  • Fem un ús racional de l'aigua de les dutxes.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada