Horari i normes per a tirar el fem

L'horari de dipòsit del fem orgànic es realitzarà de dilluns a diumenge de 19 a 21 hores. Ha de realitzar-se sempre en borses tancades i no es dipositarà fora del contenidor utilitzat per a tal ús.

Contenedor orgánico

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada