Grafitis

El grafiti realitzat sense permís en les façanes del nostre poble, contribuïx a crear una mala imatge dels nostres comerços i espais urbans i dóna una sensació d’abandonament o brutícia. De fet el grafiti és considerat com una plaga del mobiliari urbà.

Informació Relacionada

No hi ha informació relacionada

Documentació Relacionada

No hi ha documentació relacionada